หน้าหลัก   ห้องพัก   ห้องจัดเลี้ยง   ลานจัดเลี้ยง   ห้องอาหาร   แกลเลอรี่   ติดต่อเราห้องจัดเลี้ยง (จำนวน 4)


บริการห้องจัดเลี้ยง ห้องสัมมนา คาราโอเกะ ตกแต่งสไตล์ล้านนาบูติค
จำนวน 9 ห้อง หลากหลายขนาด รองรับได้ตั้งแต่ 4-200 ท่าน
ในบรรยากาศร่มรื่น บริการพร้อมโปรเจคเตอร์ และเครื่องเสียงคุณภาพดี ระดับยามาฮ่าทุกห้อง


 

ห้องแจ้ซ้อน
ห้องแจ้ซ้อน รองรับ 150 ท่าน (งานเลี้ยง)
 • โปรเจคเตอร์
 • เครื่องเสียงคุณภาพดี (ยามาฮ่า) • รายละเอียด   

  ห้องกองต้า , กิ่วลม
  รองรับสำหรับ 35 ท่าน
 • โปรเจคเตอร์
 • เครื่องเสียงคุณภาพดี (ยามาฮ่า) • รายละเอียด   

  ห้องศูนย์ช้าง , ขะจาว , ก๋าไก่
  รองรับสำหรับ 15 ท่าน
 • โปรเจคเตอร์
 • เครื่องเสียงคุณภาพดี (ยามาฮ่า) • รายละเอียด   

  ห้องรถม้า , ลิกไนต์ , วังแก้ว
  รองรับสำหรับ 10 ท่าน
 • โปรเจคเตอร์
 • เครื่องเสียงคุณภาพดี (ยามาฮ่า) • รายละเอียด